Kategorier
Displayer, lampor etc

Displayer

Det finns många displayer man kan använda till exempelvis en Arduino. Vill man visa både text och bild eller grafik finns ett antal små trevliga displayer, både monokroma (visar bara en enda färg) och med färg. Det bekvämaste är troligen att välja en display som har antingen IIC/I2C-gränssnitt eller SPI-gränssnitt. Dessa är seriella gränssnitt som använder fyra trådar per enhet för SPI, respektive två trådar för samtliga I2C-enheter. Jag beskriver SPI och I2C kort längre fram, och även i andra blogginlägg.

TFT/OLED

Vanligast för grafiska displayer är TFT eller OLED. TFT är den äldre tekniken och TFT betyder Thin Film Transistor LCD, alltså flytande kristalldisplay med tunnfilmstransistorer. Vad betyder nu detta? Jo, att varje pixel i displayen styrs av en egen transistor på displayen. Det är alltså en äldre teknologi som kräver bakgrundbelysning. Bakgrundsbelysningen är numera LED-baserad.

Exempel på TFT-display:
128×160 px med SPI-gränssnitt och bakgrundsbelysning
128x160 px SPI TFT

OLED, Organic Light-Emitting Diode, är en display där varje bildpunkt utgörs av en liten lysdiod av organiskt material. Den behöver alltså ingen bakgrundsbelysning, vilket gör att den drar mindre ström, kan visa djupare svarta fält, blir tunnare och lättare än en TFT-display och kan ge högre kontrast än en TFT-display när det är låg omgivande ljusnivå.

Exempel på OLED-displayer:
Liten billig display (128×32 px) med I2C-gränssnitt
128x32 px OLED
Lite större display (128x64px) med I2C-gränssnitt
128x64 px OLED